Buddhova nauka    Ušlechtilé pravdy     Osmidílná stezka     Etická předsevzetí     Trojí útočiště
Bodhipala     Stanovy Buddha Mangaly

Pokud se hlásíte na jednotlivé kurzy, prosíme Vás o sdělení všech následujících údajů:
- Jméno a příjmení
- Rok narození
- Adresa
- Telefon, e-mail
- Číslo občanského průkazu

Nejbližší meditační kurzy

Na našich kurzech se opět setkáme se zkušenými učiteli meditace vipassaná. Víkendové kurzy jsou určeny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé meditující, kteří využijí víkendu k podpoře své praxe. Kratší kurzy jsou zvláště vhodné pro ty, kteří se chtějí v létě účastnit delšího meditačního kurzu a nemají s intenzivní meditací zkušenosti. Všechny kurzy budou probíhat v angličtině, překlad do češtiny je zajištěn. Příspěvek na ubytování a stravu je minimální – ve výši nejnutnějších nákladů kurzu. Pamatujte proto, prosím, na dobrovolný dar učitelům. Přihlašujte se přímo organizátorům kurzů písemně, e-mailem nebo telefonicky. Složenky na úhradu a pokyny na cestu dostanete po přihlášení.

Obecné podmínky na meditačních kurzech

Letní meditace 2019

Kurzy

Stránky spravuje Buddha Mangala: webmaster@buddha.cz